Opéra Comique Maastricht (OCM)(1989) brengt opera met een vrolijke noot, zoals de Franse Opéra Comique en de Engelse Light Opera.
De voorstellingen worden in de oorspronkelijke taal gezongen, terwijl de gesproken tekst in het Nederlands is, zodat het publiek de lijn van het verhaal gemakkelijk kan volgen. Toegankelijke opera dus, met humor en met aanstekelijk enthousiasme gebracht. Dit enthousiasme komt ook terug achter de schermen; zowel décor als kostuums worden door de eigen leden verzorgd onder leiding van een decor- en kostuumontwerper.

Opera Comique Maastricht (OMC)(1989) brings to you opera with a happy note, like the French Opéra Comique and the English Light Opera.
The performances are sung in the original language, while the narration is in Dutch, so the audience can easily follow the story. Accessible opera, brought to you with humor and an infectious enthusiasm. This enthusiasm is also seen behind the scenes; both decor and costumes are cared for by their own members, led by a set and costume designer.