Het is een uitdaging voor OCM om iedere twee jaar een nieuwe productie op de planken te brengen. Er worden koorleden ingeschakeld als solist. Veel leden dragen hun steentje bij om, samen met de vele overige vrijwilligers, een mooie productie op de planken te brengen. Onder leiding van de dirigent en met steun van de professionele solisten wordt aan onze leden de gelegenheid geboden hun zangtalent te ontplooien. Niet alleen de muzikale zelfontplooiing is van belang bij OCM. De vereniging groeit tevens door de bijdrage van de organisatorische en uitvoerende talenten binnen de vereniging onder leiding van de regisseur en de artistiek leider. Door deze vorm van zelfontplooiing groeit de professionaliteit binnen de vereniging.